Πόσοι από εσάς κάνετε κάθε χρόνο συντήρηση καυστήρα καλοριφέρ;

Έχοντας μπει για τα καλά πλέον στον χειμώνα, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχολεί όλους είναι η θέρμανση. Μια από τις συχνότερες ερωτήσεις σας έχει να κάνει με τη συχνότητα της συντήρησης καυστήρα καλοριφέρ και αν είναι απαραίτητη να γίνεται κάθε χρόνο.

Η απάντηση μας είναι… απαραιτήτως!

Γι αυτό και καταγράψαμε για εσάς τους 9 σημαντικότερους λόγους που θα πρέπει το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου σας να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας σας εξασφαλίζει τα παρακάτω οφέλη:

  1. Συντηρώντας τακτικά τον καυστήρα – λέβητα του συστήματος θέρμανσης αυξάνεται ο χρόνος ζωής του και μειώνονται οι πιθανότητες να παρουσιάσει σοβαρή βλάβη
  2. Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας έχει μικρότερη απώλεια καύσης
  3. Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας καταναλώνει λιγότερο πετρέλαιο
  4. Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια και είναι περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον
  5. Εντοπίζονται και αντικαθίστανται έγκαιρα εξαρτήματα που παρουσιάζουν δυσλειτουργία ή φθορά προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί αργότερα μεγάλη ζημιά.
  6. Το κόστος συντήρησης είναι ιδιαίτερα προσιτό και προλαμβάνει ζημιές που κοστίζουν πολλαπλάσια ποσά.
  7. Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θέρμανση όλων των διαμερισμάτων
  8. Διασφαλίζει ότι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια για τους ενοίκους
  9. Ελέγχεται το σύστημα αυτονομίας ότι λειτουργεί σωστά και δίκαια για όλα τα διαμερίσματα.

Τα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία της συντήρησης καυστήρα-λέβητα είναι τα εξής:

• Σωστός καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα

•  Ρύθμιση της αναλογίας αέρα- πετρελαίου για σωστή καύση και οικονομία στο πετρέλαιο,  και ελαχιστοποίηση έως 40% εκπομπών ρύπων

•  Έλεγχος καυσαερίων

•  Έλεγχος και λίπανση του κυκλοφορητή

•  Έλεγχος αυτοματισμών

•  Έλεγχος καλής λειτουργίας

•  Ρύθμιση θερμοστατών (λέβητα, κυκλοφορητή, καυστήρα)

• Έλεγχος φίλτρου πετρελαίου

• Έλεγχος ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης

• Έλεγχος οργάνου αυτόματης πληρώσεως (νερά της εγκατάστασης)

• Έλεγχος δοχείου διαστολής

• Καθαρισμός θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας

Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης καυστήρα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό (καυστηρατζή). Μόνο ένας αδειούχος τεχνικός μπορεί να εκδώσει επίσημο φύλλο συντήρησης – ελέγχου, καθώς σε αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας του.

Όσο για το κόστος συντήρησης, είναι ιδιαίτερα μικρό αν αναλογιστείτε την οικονομία που θα κερδίσετε από τη σωστή λειτουργία του, την χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου (ή φυσικού αερίου) καθώς και την πρόληψη βλαβών που θα σας κόστιζαν πολλαπλάσια.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συντηρώντας τις εγκαταστάσεις θέρμανσης εξασφαλίζετε ότι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια για εσάς, τα παιδιά σας και του υπόλοιπους ενοίκους του κτιρίου.