Από 1/10 άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας, εσύ τις γνωρίζεις;

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα και πηγή παρεξηγήσεων σε πολλές πολυκατοικίες και γειτονιές είναι η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. Τι ισχύει όμως τη Θερινή και τι την Χειμερινή περίοδο;

Συγκεκριμένα για τη Χειμερινή Περίοδο από 1/10 έως 31/3, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι:
Από 15:30 έως 17:30  και από 22:00 έως 07:30

Αντίστοιχα για τη Θερινή Περίοδο από 1/4 έως 30/9, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι:
Από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00